Tags

, ,

Het is juli 1918. Jean Gustave Schoup compileert wekelijks zijn samenvatting van het internationale nieuws op financieel-economisch vlak. Het is definitief afgelopen met frustrerend verblijf in internering, in Belgenkampen. Feitelijk is hij ondanks zijn officiële status als Belgische deserteur een succesvolle eenling geworden die in Nederland vrij gaan en staan mag waar hij wil.

In deze periode woonde Schoup al niet meer in Gouda. Hij had naar eigen zeggen vanaf mei 1918 een stek in Scheveningen, Stevinstraat 18. Dan, in augustus 1918, verschijnt een nieuw weekblad. Naast zijn werk voor ‘De Loods’ werd Schoup zelfs redacteur van dat blad, te weten ‘De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland’, een uitgave van A. de Bod, Rotterdam.

Het is onduidelijk wanneer dit redacteurschap erbij kwam en of Schoup überhaupt van begin af bij dit blad betrokken was. Blijkens het nummer van donderdag 17 april 1919, eerste jaargang, nummer 36, was hij in elk geval op gegeven moment redacteur, woonachtig in Den Haag. Destijds, in 1919 dus, verschenen in diverse tijdschriften sowieso bijdragen van zijn hand.

De wereld stond voor hem in 1918 kortom eindelijk niet meer stil, al woedde de Eerste wereldoorlog nog steeds voort. De slachting kon echter niet lang meer duren en dat zou zijn zo mooi bemachtigde status als journalist in gevaar kunnen brengen, want na de oorlog zouden alle Belgische vreemdelingen die opvang gekregen hadden moeten repatriëren.

Hoe dat voor Schoup afliep komt in een volgend weblog aan de orde.